IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย

                                                     

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 3 หลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม 3 หลักสูตร(มี.ค-เม.ย 60)

สามารถกดดาวโหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่าง

1.เตรียมความพร้อมในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม(ใหม่) พร้อมเจาะลึกงานด้านกิจการสภา (อ.พนมวัสส์)

2.เพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานด้านพัสดุทางเลือกและทางรอดใหม่ห่างไกล ปปช.

3.ไขปัญหาทุกกระบวนการจัดเก็บรายได้ภาษี ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่)และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร. สมาชิกสภา ขรก. พนง. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมิให้ถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการได้ที่  http://ihrd.kku.ac.th/
และสอบถามเพิ่มเติม 093-473-0055  Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326