ประกาศยกเลิกหลักสูตรสำหรับบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น

แจ้งยกเลิกหลักสูตร พัฒนาบุคลิคภาพ
ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์เทาเวอร์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ  คลิ๊ก >>