ประกาศยกเลิกหลักสูตรสำหรับบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น

แจ้งยกเลิกหลักสูตรที่ 2 , 3 และ หลักสูตรที่ 4
ตามประกาศที่แจ้ง
ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเครสโก้ จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ >> คลิ๊ก