ประกาศยกเลิกหลักสูตรสำหรับบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น

ยกเลิกหลักสูตรพัสดุและบุคลิคภาพ
ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ จังหวัดเชียงใหม่
 

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ >> คลิ๊ก