เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวยคำตื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข พร้อมด้วย นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ไพศาล สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้เดินทางไป พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ใน สปป ลาว โดยเข้าพบกับ Ms Bounsot Photisan . Deputy Director of International Relations Office   , Lao National University เพื่อทราบความคืบหน้า ในการเตรียมการ จัดทำ MOA ในการพัฒนาบุคลากรของ สปป ลาว จากนั้นได้เดินทางเข้าพบ Ms Vankham Souligna , President of Soutsaka College of Management and Technology และผู้บริหารของวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำ เพื่อ เริ่มสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรทั่วไปของ สปป ลาว และได้เข้าพบ Ms. KJalalak Khamphim , Acting Deputy Director , Phongsawanh Bank พร้อมผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากรของธนาคาร เพื่อหาความร่วมมือในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร ให้เป็นธนาคารอันดับ 1 ของ สปป ลาว ต่อไป