IHRD KKU เปิดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.”
IHRD KKU จัดโครงการ Cultural , Rules & Laws Understanding ; Do & Don’t
IHRD KKU จัดโครงการ “ถอดบทเรียนจากอดีตผู้บริหารสู่บทบาทและทักษะของผู้บริหารระดับสูง” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
IHRD KKU จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559
IHRD KKU จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ในการใช้เกณฑ์ EdPEx
IHRD KKU เปิดโครงการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 10"

  

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร 


1.ทิศทางควบรวมท้องถิ่นโดย อ.พนมวัสส์
2.ข้อทักท้วงเรียกเงินคืน สตง.และคดีตัวอย่าง ปปช.
3.การจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ฉบับใหม่)
4.หลักสูตรพิเศษข้อทักท้วง สตง.และเวิร์คช็อปสภาแบบใหม่.
ท่านสามารถให้ จนท.ดาวน์โหลด โครงการ และปริ้นท์ได้เลย. 


สามารถดาวโหลดรายละเอียด คลิ๊ก >>>  โครงการพร้อมใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326

 


 

รายการอีสานวันนี้ ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทางช่อง NBT

สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
เปิดงานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและสมรถนะผู้ป­ระกอบธุรกิจ และแนะนำพันธกิจสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น