ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมลกลกิจ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
043-203245 เบอร์ภายใน 44899,45603
043-203260
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก