แจ้งยกเลิกสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 และขอเชิญเข้าสัมนารุ่นที่ 2

แจ้งยกเลิกสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 และขอเชิญเข้าสัมนาในรุ่นที่ 2

 

ตามลิงค์ >> Link