ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ในวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ >> คลิ๊ก

ดาวโหลดใบสมัคร >> คลิ๊ก

สมัครออนไลน์ได้ที่ >> คลิ๊ก